Croeso i Arolwg Boddhad Cwsmeriaid Boots

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth gonest ac yn ei ddefnyddio i wella profiad y cwsmer ar bob cyfle. Diolch i chi am gymryd amser i gwblhau ein harolwg.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r arolwg hwn cewch y cyfle i gyflwyno’ch enw ar gyfer ein gwobr fisol. Rhaid i chi fod yn breswylydd cyfreithiol yn y Deyrnas Unedig neu Weriniaeth Iwerddon a dros 18 oed i gystadlu. Edrychwch ar ein hamodau a thelerau isod.

I ddechrau arni llenwch y meysydd isod.

Rhowch eich cod mynediad unigryw o'ch derbynneb

- - -

Dewiswch amser eich ymweliad

:
 

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth yn awtomatig ynghylch eich ymweliad a'ch systemau. Defnyddir yr holl wybodaeth yn gyfan gwbl i ddarparu ein harolygon, i ddibenion ymchwil i'r farchnad, i sicrhau cywirdeb proses yr arolwg, ac i weinyddu a gwella ein gwefan. Mae gwybodaeth lawn ar gael trwy ddarllen ein Polisi Preifatrwydd. Trwy glicio ar ‘dechrau’ rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis a thechnoleg casglu data arall.